Terug

Biografie

De lyrische sopraan Wilma Bierens is een veelzijdige zangeres, geboren in Maastricht.

Ze zong hoofdrollen in binnen- en buitenland. In Nederland bij de Hoofdstad Operette, de Reisopera en Opera Zuid. Ze zong hoofdrollen in :"The Telephone”, "The Medium”, "Il Campanello”,”El Retablo de Maeso Pedro”, "A Quiet Place” , "Mikado”, "Der Schauspieldirektor”, "Candide”, "Mireille”, "Les Contes d’ Hoffmann”, "Die Verkaufte Braut”, "Orfeo ed Euridice, "Die Czárdásfürstin”, "Der Vogellhändler”, "Die Lustige Witwe”, "Gräfin Mariza”,”Viktoria und ihr Husar”, "La Vie Parisienne", Die Fledermaus”,”Il Pirata”, " Pêcheurs de Perles”, Orphée aux Enfers” , Jérusalem” en ”Cavallleria Rusticana”.Ook is Wilma een veelgevraagd soliste bij grote orkesten in binnen- en buitenland. Daarnaast treedt ze regelmatig op met bekende koren als het Westlands Mannenkoor en de Mastreechter Staar. Met de Mastrechter Staar maakte Wilma haar opwachting tijdens de opening van de Europese Centrale Bank in Frankfurt. Het optreden, bijgewoond door tal van Europese presidenten, werd wereldwijd uitgezonden.

Wilma maakte bovendien diverse cd-opnamen en is regelmatig te beluisteren via internationale radio- en televisiezenders.

Wilma treedt regelmatig op in verschillende kamermuziekensembles, o.a. met klarinettist Lars Wouters van den Oudenweijer en pianist Hans Eijsackers, waarmee zij de romantische CD ‘Innenleben’ heeft opgenomen en het vrouwenensemble Fuego Latino. Met dit vrouwenensemble heeft zij de zeer succesvolle CD ‘Fuego Latino’ opgenomen.

Haar oratorium-repertoire omvat onder meer: "Matthäus Passion”, "Johannes Passion”, "The Messiah”, "Messe Petite Solennelle”, "Jeanne d’ Arc au Bücher”, "Stabat Mater” van Pergolesi, "Gloria” van Vivaldi, "Exsultate Jubilate", "Requiem" van Mozart en "Requiem" van Verdi.

Wilma studeerde bij Mija Besslink, Cristina Deutekom en Gemma Visser. Tevens volgde zij lessen bij Nelly Miricioiu.

In Maastricht sloot Wilma haar studie Cum Laude met onderscheiding af en won meerdere prijzen, waaronder de Edmond Hustinx-prijs en de tweede prijs op het eerste Cristina Deutekom Concours te Enschede. In 1995 nam Wilma deel aan de IVC-masterclass van Christa Ludwig in ’s-Hertogenbosch en werd zij als enige Nederlandse uitverkoren voor deelname aan het finaleconcert.

Naast haar uitvoerende werk is Wilma als hoofdvakdocente verbonden aan het Fontys Conservatorium in Tilburg. Daarnaast organiseert Wilma regelmatig optredens waarbij zij jong talent een podium biedt.


Uitgebreide biografie

De lyrische sopraan Wilma Bierens is een veelzijdige zangeres en is geboren in Maastricht.Haar carrière is te typeren als een aaneenschakeling van imponerende rollen en optredens, waarin een rijke bagage aan interpretaties voelbaar is. Ook haar repertoirekeuze wordt hierdoor beïnvloed; waar mogelijk kiest ze voor theatrale werken. Daarnaast is Wilma een coloratuursopraan die in staat is programma’s samen te stellen met een uitgebreid palet aan kleur- en stijlcontrasten.

De afgelopen jaren heeft Wilma een uitvoerig lied-, oratorium-, opera-, en operetterepertoire opgebouwd. Ze zong hoofdrollen in binnen- en buitenland. In Nederland bij de Hoofdstad Operette en in producties van onder meer de Reisopera en Opera Zuid. Opera Zuid. Ze zong hoofdrollen in "The Telephone”, "The Medium”, "Il Campanello”,”El Retablo de Maeso Pedro”, "A Quiet Place” , "Mikado”, "Der Schauspieldirektor”, "Candide”, "Mireille”, "Les Contes d’ Hoffmann”, "Die Verkaufte Braut”, "Orfeo ed Euridice, "Die Czárdásfürstin”, "Der Vogellhändler”, "Die Lustige Witwe”, "Gräfin Mariza”,”Viktoria und ihr Husar”, "La Vie Parisienne", Die Fledermaus”,”Il Pirata”, " Pêcheurs de Perles”, Orphée aux Enfers”,”Jérusalem” en ”Cavallleria Rusticana”. Ook is Wilma een veelgevraagd soliste bij orkesten in binnen- en buitenland. Daarnaast treedt ze regelmatig op met bekende koren als het Westlands Mannenkoor en de Mastreechter Staar. Met de Mastreechter Staar maakte Wilma haar opwachting tijdens de opening van de Europese Centrale Bank in Frankfurt. Het optreden, bijgewoond door tal van Europese presidenten, werd wereldwijd uitgezonden. Wilma maakte bovendien diverse cd-opnamen en is regelmatig te beluisteren via internationale radio- en televisiezenders.

Wilma voelt zich in een oratorium evenzeer thuis als in de afwisseling van extreem virtuoze belcanto’s en gepassioneerde largo’s in een opera van Bellini. Vooral de laatste jaren heeft ook de intimiteit van de kamermuziek haar hart gestolen. Ook hier prefereert ze het romantische repertoire, omdat dit goed aansluit op haar gevoel voor expressie, maar ook het moderne repertoire heeft haar aandacht. Wilma treedt regelmatig op in verschillende kamermuziekensembles, o.a. met klarinettist Lars Wouters van den Oudenweijer en pianist Hans Eijsackers, waarmee zij de romantische CD ‘ Innenleben’ heeft opgenomen en met het vrouwenensemble Fuego Latino. Met dit vrouwenensemble heeft Wilma de succesvolle CD ‘ Fuego Latino’ opgenomen.

Haar unieke, hoge sopraanstem werd al op jonge leeftijd ontdekt. Wilma startte haar muzikale leven op zeer jonge leeftijd met pianolessen en later studeerde Wilma ‘Cum Laude met speciale onderscheiding’ af in de Operaklas van het Conservatorium in Maastricht. Daarbij ontving zij de Edmond Hustinx-Prijs.Van Mija Besselink leerde Wilma de kunst van het expressieve zingen; Mija was de coach die haar naar het podium begeleidde en haar, op jonge leeftijd, de eerste BRT-concerten en televisieoptredesn bezorgde. Later studeerde Wilma jarenlang intensief bij Cristina Deutekom en weer later bij Gemma Visser. Tevens volgde Wilma lessen bij Nelly Miricioiu in Londen.

Naast haar uitvoerende werk is Wilma als hoofdvakdocente verbonden aan het Fontys Conservatorium in Tilburg. Het nut van goede scholing en begeleiding zoals zij die zelf heeft gekregen, brengt ze met volle inzet over op haar leerlingen. Onder begeleiding van Wilma beleven de eerste talenten inmiddels de start van een veelbelovende carrière. Wilma organiseert regelmatig optredens waarbij zij jong talent een podium biedt.

Wilma won meerdere prijzen, waaronder de tweede prijs op het eerste Cristina Deutekom Concours te Enschede. In 1995 nam zij deel aan de IVC-masterclass van Christa Ludwig in 's-Hertogenbosch en werd zij als enige Nederlandse uitverkoren voor deelname aan het finaleconcert. Maar ondanks alle loftuitingen en publiciteit ging het Wilma toen al puur om de kwaliteit van de muziek. En zo is het nog steeds...


Biography (English)

The lyrical soprano Wilma Bierens is an all-round singer, born in Maastricht.

She has sung leading parts at home and abroad. In the Netherlands at Hoofdstad Operette, the Reisopera and Opera Zuid. She sang leading parts in: "The Telephone,” "The Medium,” "Il Campanello,” "El Retablo de Maeso Pedro,” "A Quiet Place,” "Mikado,” "Der Schauspieldirektor,” "Candide,” "Mireille,” "Les Contes d’Hoffmann,” "Die Verkaufte Braut,” "Orfeo ed Euridice,” "Die Czárdásfürstin,” "Der Vogellhändler,” "Die Lustige Witwe,” "Gräfin Mariza,” "Viktoria und ihr Husar,” "La Vie Parisienne,” "Die Fledermaus,” "Il Pirata,” "Pȇcheurs de Perles,” "Orphée aux Enfers”, Jérusalem” en "Cavalleria Rusticana.” Wilma is also a much sought-after soloist by large orchestras at home and abroad. In addition, she performs regularly with well-known choirs, such as the Westlands Mannenkoor and the Mastreechter Staar. Wilma appeared with the Mastreechter Staar during the opening of the European Central Bank in Frankfurt. This performance, attended by numerous European presidents, was broadcast worldwide.

Furthermore, Wilma recorded several CDs and is regularly heard on international radio and television broadcast channels.

Wilma frequently performs with various chamber music ensembles, among others with clarinettist Lars Wouters van den Oudenweijer and pianist Hans Eijsackers with whom she recorded the romantic CD "Innenleben” and the women’s ensemble Fuego Latino. With this female ensemble, she has recorded the highly successful CD "Fuego Latino.”

Her oratorio repertoire includes "Matthäus Passion,” "Johannes Passion,” "The Messia,” "Messe Petite Solennelle,” "Jeanne d’Arc au Bücher,” "Stabat Mater” by Pergolesi, "Gloria” by Vivaldi, "Exsultate Jubilate", "Requiem" by Mozart and "Requiem" by Verdi.

Wilma studied under Mija Bessling, Cristina Deutekom and Gemma Visser. She has also taken classes from Nelly Miricioiu.

In Maastricht, Wilma graduated Cum Laude with distinction and won several prizes. Including the Edmond Hustinx prize, and she won second prize at the first Cristina Deutekom Concours in Enschede. In 1995, Wilma took part in the IVC-masterclass of Christa Ludwig in ‘s-Hertogenbosch and she was the only Dutch national to be selected to participate at the concert finals.

In addition to her activities as a performer, Wilma is also connected as a lecturer to the Fontys Conservatorium in Tilburg. Furthermore, Wilma regularly organizes performances in which she provide a platform for young talent.


Extended biography (English)

The lyrical soprano Wilma Bierens is an all-round singer, born in Maastricht. Her career can be described as a succession of impressive roles and performances, in which an abundant array of interpretations is palpable. Her choice of repertoire is also influenced by this; wherever possible, she will opt for theatrical work. In addition, Wilma is a coloratura soprano who is capable of composing programmes with an extensive range of colour and style contrasts.

Over the years, Wilma has amassed an extensive song, oratorio, opera and operetta repertoire. She has sung leading parts at home and abroad. In the Netherlands at Hoofdstad Operette, the Reisopera and Opera Zuid. She sang leading parts in: "The Telephone,” "The Medium,” "Il Campanello,” "El Retablo de Maeso Pedro,” "A Quiet Place,” "Mikado,” "Der Schauspieldirektor,” "Candide,” "Mireille,” "Les Contes d’Hoffmann,” "Die Verkaufte Braut,” "Orfeo ed Euridice,” "Die Czárdásfürstin,” "Der Vogellhändler,” "Die Lustige Witwe,” "Gräfin Mariza,” "Viktoria und ihr Husar,” "La Vie Parisienne,” "Die Fledermaus,” "Il Pirata,” "Pȇcheurs de Perles,” "Orphée aux Enfers” en "Cavalleria Rusticana.” Wilma is also a much sought-after soloist by large orchestras at home and abroad. In addition, she performs regularly with well-known choirs, such as the Westlands Mannenkoor and the Mastreechter Staar. Wilma appeared with the Mastreechter Staar during the opening of the European Central Bank in Frankfurt. This performance, attended by numerous European presidents, was broadcast worldwide.

Wilma feels as much at home in an oratorio as in the alternation of extremely virtuoso bel cantos and impassioned largos in an opera of Bellini. Especially these last few years, the intimacy of chamber music has also stolen her heart. Here too, she prefers the romantic repertoire, because this is a good fit for her sense of expression, but the modern repertoire also has her attention. Wilma performs regularly with various chamber music ensembles, among others with clarinettist Lars Wouters van den Oudenweijer and pianist Hans Eijsackers with whom she recorded the romantic CD "Innenleben” and the women’s ensemble Fuego Latino. With this female ensemble, she has recorded the highly successful CD "Fuego Latino.”

Her unique, high soprano voice was discovered at a young age. Wilma started her musical career at a very young age with piano lessons and later, Wilma graduated "Cum Laude with special distinction” from the Opera Class of the Conservatorium in Maastricht. With that, she received the Edmond Hustinx prize. From Mija Besseling, Wilma learned the art of singing expressively; Mija was the coach who guided her to the stage and provided her, at a young age, with her first BRT concerts and television performances. Later, Wilma studied intensively under Cristina Deutekom for many years and later under Gemma Visser. Furthermore, Wilma took classes from Nelly Miricioiu in London.

In addition to her activities as a performer, Wilma is also connected as a lecturer to the Fontys Conservatorium in Tilburg. She is committed to passing on the value of proper education and coaching, as she received herself, to her students. Coached by Wilma, the first talents are now experiencing the start of a promising career. Wilma regularly organizes performances, in which she provides a platform for young talent.

Wilma has won several prizes, including the second prize at the first Cristina Deutekom Concours in Enschede. In 1995, Wilma took part in the IVC-masterclass of Christa Ludwig in ‘s-Hertogenbosch and she was the only Dutch national to be selected to participate at the concert finals. But notwithstanding all words of praise and publicity, for Wilma, it was purely about the quality of the music. And this is still the case...